Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme

1-677-124-44227

184 MAIN COLLINS STREET WEST VICTORIA 8007

FOLLOW US ON INSTAGRAM
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies
Top

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Datasport z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (58-310) ul.Okrężna 22, adres do korespondencji: Datasport z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (58-310) ul.Okrężna 22 („Administrator”).
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z administratorem danych za pośrednictwem adresu: sport@datasport.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Datasport w szczególności:

1. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*] w celu:

a) umożliwiania procesu rejestracji i udziału w zawodach sportowych oraz sporządzenia wyników zawodów, dane osobowe z profilu użytkownika na jego polecenie przekazywane są Organizatorowi wybranej imprezy sportowej (Administratorowi danych osobowych wybranej imprezy sportowej) celem zarejestrowania użytkownika do udziału w imprezie i przeprowadzenia procesu poboru opłaty,

b) gromadzenia danych historycznych o udziale w imprezach sportowych i uzyskanych wynikach użytkowników, dane prezentowane są zarówno w indywidualnych profilach zawodników, w listach startowych, listach wyników jak również uwzględniane w prezentowanych statystykach.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się użytkownika do momentu wycofania jego zgody.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Datasport (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
Wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w krajach członkowskich UE

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).